Giáo dục

Sự kiện

Lễ công bố Báo cáo đầu kỳ và Cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN

Tổng cục Thống kê đã phối hợp với Bộ phận Thống kê ASEAN và Dự án ARISEplus tổ chức Lễ công bố Báo cáo đầu kỳ và Cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN.

Ngày đăng: 23/10/2020

Những dấu ấn quan trọng về kinh tế - xã hội trong hành trình 75 năm thành lập và phát triển đất nước qua số liệu thống kê

Đổi phần thưởng trực tuyếnDấu ấn quan trọng về kinh tế - xã hội của Việt Nam trong hành trình 75 năm xây dựng và phát triển đất nước qua số liệu thống kê

Ngày đăng: 03/09/2020

Họp trực tuyến Nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN (WGSDGI)

Trong 02 ngày 13-14/5/2020, Thống kê ASEAN tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa ASEANstats với các thành viên của Nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN.

Ngày đăng: 13/05/2020

Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2020

Chiều ngày 27/3/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2020.

Ngày đăng: 27/03/2020

Hội thảo kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Ngày đăng: 20/12/2019

1 2 3