Toàn cảnh cuộc họp

Trong 02 ngày 13-14/5/2020, Thống kê ASEAN tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa ASEANstats với các thành viên của Nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN. Tham dự cuộc họp gồm có ASEANstats, các thành viên của Nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN và Chuyên gia của Dự án Hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN (ARISE Plus).

Cuộc họp tập trung đánh giá chất lượng của các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN và thảo luận đề cương ấn phẩm số liệu về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN – Ấn phẩm này là một sản phẩm của sáng kiến “Thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững đồng bộ và thống nhất của ASEANĐổi phần thưởng trực tuyến” trong năm Việt Nam giữ vai trò chủ tịch của ASEAN.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận phương pháp đánh giá chất lượng số liệu, các kết quả đánh giá và đề xuất nguyên tắc lựa chọn chỉ tiêu để biên soạn ấn phẩm số liệu về các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN; thảo luận về đề cương ấn phẩm, cách trình bày số liệu trong ấn phẩm; metadata và các ghi chú trong ấn phẩm. Ngoài ra, cuộc họp cũng tập trung thảo luận lộ trình, công việc tiếp theo để triển khai ấn phẩm này.

Đây là một trong những hoạt động cơ bản trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê với chủ đề “Cùng nhau gắn kết nâng cao năng lực Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng”.