Đổi phần thưởng trực tuyếnNgày 16/11/2020 Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển Thống kê kinh tế đến năm 2045 với sự hỗ trợ của Ủy ban kinh tế – xã hội châu Á – Thái Bình Dương (UNESCAP). Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại điểm cầu đại diện UNESCAP. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì hội thảo.

Đổi phần thưởng trực tuyếnTham dự hội thảo trực tiếp tại Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Thống kê; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê cùng nhiều đại biểu là nguyên lãnh đạo của Tổng cục Thống kê, nguyên lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục và Cục thống kê cấp tỉnh. Tham dự hội thảo còn có đại diện một số tổ chức quốc tế, đại diện các Bộ, ngành liên quan; đại diện một số cơ quan trong nước có sử dụng nhiều thông tin thống kê cùng nhiều chuyên gia. Bà Gemma Van Halderen – Trưởng Bộ phận Thống kê của Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương (UNESCAP) và các chuyên gia của UNESCAP tham dự trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bà Nguyễn Thị Hương cho biết  ngày 18/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Sau 10 năm thực hiện Chiến lược, thống kê Việt Nam luôn bám sát vào mục tiêu và nội dung của 9 chương trình hành động đã đề ra trong Chiến lược. Thống kê Việt Nam ngày càng hiện đại, có uy tín trên thế giới và khu vực. Thông tin thống kê được người dùng tin trong nước và quốc tế tin tưởng, sử dụng và đánh giá cao. Vì vậy, việc đánh giá lại hiện trạng thống kê Việt Nam, nghiên cứu xu hướng thống kê thế giới và xác định các định hướng chính trong Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn tiếp theo là rất quan trọng, đặc biệt là lĩnh vực thống kê kinh tế.

 Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương, Hội thảo này sẽ tập trung vào bốn nội dung chính sau: (i) các xu hướng phát triển của thống kê thế giới; (ii) chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và những vấn đề đặt ra cho công tác thống kê; (iii) xác định những định hướng phát triển quan trọng cho thống kê kinh tế trong 10-25 năm tới; (iv) các vấn đề khác như hướng tiếp cận, các giải pháp chính, tổ chức thực hiện.

Là một lĩnh vực trong hoạt động sản xuất thống kê, thống kê kinh tế liên quan đến tất cả các bước trong quy trình sản xuất thông tin thống kê, bao trùm tất cả các hoạt động sản xuất ra các thông tin thống kê mô tả trạng thái và chuyển động của các hiện tượng kinh tế, cả về thời gian và không gian. Thống kê kinh tế cũng nhằm đáp ứng nhu cầu về thông tin phục vụ cho việc xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế.

Đại diện cho UNESCAP, bà Gemma Van Halderen, Trưởng Bộ phận Thống kê của UNESCAP đã trình bày về xu hướng phát triển của thống kê thế giới. Bà cho rằng Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam là cơ hội để xác định những công việc cần thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 và đưa ra những khuyến nghị để Tổng cục Thống kê đánh giá và lựa chọn.

Đổi phần thưởng trực tuyếnCác đại biểu tham dự hội thảo trực tiếp tại Hà Nội đã trình bày về những định hướng phát triển thống kê kinh tế, lồng ghép trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam. Các đại biểu đã đánh giá cao về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Từ đó hội thảo đã thảo luận về định hướng phát triển thống kê kinh tế, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam 2021 – 2030 và những vấn đề đặt ra cho công tác thống kê.

Đổi phần thưởng trực tuyếnHội thảo cũng đã được nghe các bài tham luận của chuyên gia kinh tế về các vấn đề cần thiết trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chỉ rõ vai trò quan trọng của Chiến lược này và nhấn mạnh ngành thống kê cần xác định rõ sản phẩm thống kê, chất lượng thống kê, vai trò chức năng của thống kê và mỗi đơn vị, mỗi bộ phận của ngành thống kê cần xác định hành động hành động cụ thể của từng năm cũng như cả giai đoạn 10 năm 2021-2030.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương khẳng định: Đây là hội thảo rất cần thiết và vô cùng quan trọng. Hội thảo chính là thông điệp về việc triển khai xây dựng chiến lược phát triển ngành thống kê, xây dựng tương lai của ngành thống kê trong việc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và những người dùng tin. Sự phát triển của ngành thống kê cần gắn với chất lượng của số liệu thống kê, đảm bảo Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủkịp thời như Luật Thống kê đã quy định. Đổi phần thưởng trực tuyếnBà đánh giá cao các bài trình bày, sự tham gia đóng góp ý kiến nhiệt tình và có trách nhiệm của các đại biểu và chuyên gia. Đây là những thông tin quý giá giúp Tổng cục Thống kê có cơ sở để xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045./.