Luật Thống kê

Đổi phần thưởng trực tuyếnCơ quan phát hành: Quốc hội

Ngày ban hành: 23/11/2015

Đổi phần thưởng trực tuyếnNgày có hiệu lực: 1/7/2016

Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

(Hỏi đáp về Luật Thống kê)